سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حقایق تاریخ باستان
حقایقی کمتر شنیده شده درباره تاریخ ایران باستان
قالب وبلاگ

بر اساس آموزه های دین زرتشتی اگر انسانی از دنیا رفت نباید او را دفن کرد بلکه باید او را درون یک دخمه گذاشت یا او را در جایی قرار داد تا خوراک لاشخورها و جانوران وحشی شود .

نکته ی جالب اینجاست که بنا بر متن اوستا ، افرادی که در مراسم گذاشتن جنازه در دخمه شرکت میکنند باید دستها و موهای خود را پس از مراسم ، با ادرار گاو یا ادرار گوسفند یا حتی ادرار یکی از آشنایان و خویشاوندان خود بشویند . 

گفنگوی زرتشت و اهورامزدا که در متن اوستا ثبت شده است ؛

اوستا ، وندیداد ، فرگرد 8 بند 13 - 12 - 11  :

« پس از آنکه نسوکشان در سه گامی مرده بنشیند و آنگاه موبد رو به مزداپرستان چنین بانگ برآورد :

ای مزداپرستان ؛ بدین جا پیشاب بیاورید تا نسوکشان گیسو و تن خویش را بدان بشویند .

ای دادار جهان استومند ؛ ای اشون ،

پیشابی که نسوکشان باید گیسو و تن خویش را بدان بشویند کدام است ؟

پیشاب گوسفند یا گاو نر ؟ پیشاب مرد یا زن ؟

اهورامزدا پاسخ داد : پیشاب گوسفند یا گاو نر ، اما نه پیشاب مرد و نه پیشاب زن ، مگر اینکه مرد یا زن ، نزدیک ترین خویشاوند مرده باشند . مزدا پرستان باید پیشاب آماده کنند تا نسوکشان گیسو و تن خویش را بدان بشویند . »

این است کردار نیک زرتشتی ؟ این است فرهنگ زرتشتی ؟ این است خردمندی مزدیسنا ؟


نگاه کنید به :

اوستا ، وندیداد ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، 1391 هـ ش ، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج 2 ص 747- 748

وندیداد ، پژوهش ژام دارمستتر ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، 1384 هـ ش ، صفحه 160

 


[ دوشنبه 92/4/24 ] [ 7:45 عصر ] [ سیاوش امیرشاهی ] [ نظرات () ]

 

زرتشت از اهورامزدا می پرسد که کدام گناه است که انجام دهنده ی آن هیچ گاه بخشیده نمی شود و توبه کردن نیز برایش فایده ای ندارد ؟

اهورامزدا در پاسخ میگوید : پنج گناه است که انجام دهنده ی آن حتی با توبه و تاوان دادن هم بخشیده نمی شود :

گمراه کردن مردم اشون 

دادن استخوان سخت به سگ 

 زدن سگ ماده یا ترساندن آن 

نزدیکی با زن در زمان پریود ( عادت ماهانه )

نزدیکی با زن باردار اگر به زن آسیب برسد .

اوستا ، وندیداد ، فرگرد 15 بند 1 - 8 

نگاه کنید به :

وندیداد ، پژوهش ژام دارمستتر ، ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، 1384 هـ ش ، صفحه 230  - 231

اوستا ، پژوهش استاد پورداود ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم ، 1391 هـ ش ؛ نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج 2 ص 825 - 826

نتیجه گیری :

اگر کسی هزاران انسان غیرزرتشتی را زنده زنده آتش بزند ، اهورامزدا او را می بخشد اما اگر همین شخص به یک سگ استخوان سفت بدهد اهورامزدا او را نمی بخشد !

اگر کسی به مردم کوی و برزن ، ستم کند اهورامزدا او را می بخشد اما اگر این شخص یک سگ ماده را بترساند اهورامزدا او را نمی بخشد .

همچنین اهورامزدا گناهانی همچون دزدی ، قتل ، غارت ، تجاوز ، وحشی گری ، ناسزاگویی ، خیانت ، حیله گری و ... را می بخشد ( چون اهورامزدا به صراحت گفت شمار گناهان غیر قابل بخشش پنج تاست و این گناهان هم جزو آن پنج مورد نیستند ) اما اگر همین شخص به یک سگ استخوان سخت دهد بخششی در کار نیست . 

گذشته از اینکه می دانیم در نگاه دین زرتشت ، توهین به غیر زرتشتیان و جنایت و قتل و غارت علیه آنان کردار نیک است. اما دادن استخوان سفت به سگ کرداری زشت ... 

 


[ دوشنبه 92/4/24 ] [ 12:12 عصر ] [ سیاوش امیرشاهی ] [ نظرات () ]

باور دین زرتشتی نسبت به انسانهای نابینا ، ناشنوا ، کوتاه قد و معلول به طرزی عجیب ، توهین آمیز و موهن است.

در اوستا ، یشتها ، فصل 5 ( آبان یشت ) بند 93 :

اردویسور آناهیتا ( یکی از ایزدان و فرستادگان اهورامزدا برای نجات جهان و گسترش نیکی ها ! ) به زرتشت میگوید :

من بدان آیین که کر و کور و کوتاه قد و نابخرد و غشی و دیگر داغ خوردگان اهریمن برگذارند پای نمی گذارم.
از این زَور - نوشیدنی مقدس - من گوژسینه ، گوژپشت ، کوتاه تن و تباه دندان نباید بنوشند.

نگاه کنید به :

اوستا ، پژوهش استاد پورداود ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، 1391 هـ ش ، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج 1 ص 314

یعنی از دیدگاه اهورامزدا ( و دین زرتشتی )  نابینایان و ناشنوایان و کوتاه قدها و دیگر معلولین هم ردیف نابخردان و جزو داغ خوردگان اهریمن هستند.

به راستی خرافه گرایی تا کجا ؟

نابینایان ، ناشنوایان ، کوتاه قدها و حتی معلولین و ... آیا انسان نیستند ؟؟ چرا باید از سوی دین زرتشتی ، داغ خوردگانِ اهریمن نامیده شوند ؟؟؟ چرا باید هم ردیف نابخردان قرار گیرند؟ چرا نباید از نوشیدنی مقدس بنوشند ؟

همین گفتار به ترجمه انگلیسی ( برگردان از پژوهش جیمز دارمستتر )

I do not accept those libations that are drunk in my honour by the blind, by the deaf, by the wicked, by the destroyers, by the niggards, by the ... nor any of those stamped with those characters which have no strength for the holy Word. Let no one drink of these my libations who is hump-backed or bulged forward ; no fiend with decayed teethe"
Reference :

James Darmesteter , The Zend Avesta , By Various Oriental Scholars , Oxford ,  Clarendon press , 1883 , Vol 2 , Pp 75 - 76


[ دوشنبه 92/4/24 ] [ 12:6 عصر ] [ سیاوش امیرشاهی ] [ نظرات () ]

اهورامزدا در یشتهای اوستا ، فصل 8 ( تیر یشت ) بند 25  می گوید : « من اهورامزدا ، خود تشتر رایومند فره مند را در نماز به نام می ستایم »

اهورامزدا، ایزد تشتر را پرستش میکند و در نماز خود ( ؟! ) به ستایش او می پردازد. اما همین « تشتر » در بند 22 و 23 تیریشت پس از اینکه از نیروهای اهریمنی شکست می خورد ، می گوید :« تیره روزی بر تو ای دین مزداپرستی ، اکنون مردمان مرا در نماز نام نمی برند و نمی ستایند، چنان که دیگر ایزدان را در نماز نام می برند و می ستایند. »

در جایگاه و ارزش والای ایزد تشتر در دین زرتشتی همین بس که فرّ و فروغ او بارها توسط زرتشت و اهورامزدا ستایش می شود . بنا بر اوستا، یشتها ، فصل 8 ( تیریشت ) بند 36، ستاره تشتر به سرزمینها خوشی و فراوانی می بخشد . و بنا بر بند 43 و دیگر بندهای این یشت ، ستاره تشتر تواناترین ایزد است و نیروی درمان بخشیدن دارد و در ادامه زرتشت همچنان به ستایش تشتر ادامه میدهد. و حتی در بند 50  از طرف اهورامزدا میگوید که ایزد تشتر در قدرت و توان و فرّ و برازندگی و ... با من اهورامزدا برابر است! و این ستایشها برای ایزد تشتر همچنان ادامه دارد. اما ایزد تشتر ( با همه ی توانایی و فرّ و فروغی که دارد ) از اهریمن شکست می خورد و دین مزدا پرستی و پیروانش را نفرین می کند. گرچه برخی از مترجمین عبارت نفرین را ذکر نکرده اند. اما اصل شکست خوردن ایزد تشتر که در فرّ و توان و برازندگی با اهورامزدا مساوی است، مورد قبول همه ی اوستاپژوهان است.

چرا تشتر با همه ی قدرتی که دارد – و در قدرت و توان و فرّ و برازندگی با اهورامزدا مساوی است – از اهریمن شکست میخورد ؟ این نشانه ی ضعف و ناکارآمدی خداوند ( در نگاه دین زرتشتی ) نیست ؟


پی نوشت :

اوستا ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم ، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج 1 ص 335 - 336 - 339 - 341

James Darmesteter , The Zend Avesta , By Various Oriental Scholars , Oxford ,  Clarendon press , 1883 , Vol 2 , Pp 98 - 100

 


[ دوشنبه 92/4/24 ] [ 12:1 عصر ] [ سیاوش امیرشاهی ] [ نظرات () ]

آیا می دانید رستم پهلوان نامی ایران زمین ، رهبر یک جریان ضد زرتشتی بود ؟ و در نهایت جان خود را در همین راه از دست داد ... 

برای مطالعه اسناد تاریخی در این زمینه  ادامه مطلب... 

[ دوشنبه 92/4/24 ] [ 11:53 صبح ] [ سیاوش امیرشاهی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

به نام خداوندگار ، سرزمینمان ایران نقاط تاریک و روشن فراوانی دارد. آنچه ما در این وبلاگ در پی آن هستیم بیان حقایقی است که کمتر بدان پرداخته شده است. فراموش نکنیم که شناخت درست گذشته چراغ راه آینده است. نباید خود را فریب داد. حقیقت را باید گفت گرچه بر ضرر ما باشد.
امکانات وب